Cập nhật danh sách liền kề biệt thự Thanh Hà khu A – B.

+ A2.3 BT3 ô số 02 diện tích 200m2, giá gốc 17 tr/m2, giá bán 23tr/m2.

+ A2.3 BT4 ô sô 02 diện tích 200m2, giá gốc 17tr/m2, giá bán 22tr/m2.

+ B2.2 BT12 ô số 01, diện tích 250m2, giá gốc 12tr/m2, giá bán 28.5tr/m2.

+ B2.4 BT 2 ô số 06, diện tích 250m2, giá gốc 18tr/m2, giá bán 23.5tr/m2.

+ B2.3 LK08 ô số 10, diện tích 100m2, giá gốc 13tr/m2, giá bán 27.5tr/m2.

+ A2.4 LK9 ô sô 23, diện tích 102m2, giá gốc 12tr/m2, giá bán 27.5tr/m2.

+ B1.4 LK16 ô số 25, diện tích 85m2, giá gốc 15tr/m2, giá bán 31tr/m2.

Liền kề khu A – Liền Kề Thanh Hà.

+ A2.3 LK 03 ô số 27 diện tích 100m2. Gía gốc 19tr/m2, giá bán 30tr/m2.
Hướng: Nam.

+ A2.4 LK 17 ô số 26 diện tích 100m2, giá gốc 9tr/m2, giá bán 20tr/m2.
Hướng cửa: Tây.

+ A2.7 LK 02 ô số 01 diện tích 113.5m2, giá gốc 24.2tr/m2, giá bán TT.
Hướng cửa: Tây Bắc – Tây Nam.

+ A2.7 LK 02 ô số 02 diện tích 90m2, giá gốc 22tr/m2, giá bán TT.
Hướng: Tây Bắc.

+ A2.7 LK10 ô số 07 diện tích 90m2, giá gốc 18tr/m2 + chênh 250tr.

+ A2.7 LK10 ô số 14,15,16 diện tích 90m2. Gía gốc 18tr/m2 + chênh TT.

+ A2.7 LK9 ô số 20,21,22 diện tích 90m2, giá gốc 18tr/m2+ chênh thỏa thuận.

+ A2.7 Lk8 ô số 13,14 diện tích 90m2, giá gốc 18tr/m2 + chênh TT.

Thông tin chi tiết về giá cả, vị trí các ô, hình thức thanh toán vui lòng liên hệ: Bùi Minh – 0986900416